sadhu

dosłownie znaczy: dobry człowiek
pobożny

Wędrowny mnich podążający ścieżką pokuty i wyrzeczenia, by osiągnąć (w tym lub przyszłym wcieleniu) wyzwolenie.

Żyje z jałmużny, według odwiecznej zasady, że gdy on uzyska wyzwolenie, inni wyzwolą się szybciej.

Wierząc, że świat został stworzony przez twórczą siłę maji wyrzeka się iluzorycznych dóbr tego świata i działania na jego rzecz. Nie gromadzi w ten sposób nowej karmy i uwalnia się, by dążyć ku najwyższej Rzeczywistości.

Nadal wielu sadhu kroczy drogami Indii, nie wzbudzając zresztą żadnego specjalnego zainteresowania ani tym bardziej oburzenia. I nawet jeśli wielu z nich to ludzie „nieprzystosowani” czy „zaburzeni psychicznie”, a więc po prostu wszelkiego autoramentu „dziwacy” i „zboki”, to lepiej spotykać ich na zakurzonej drodze niż na skwerku zamkniętego szpitala psychiatrycznego…