om

Święta zgłoska, sylaba i podstawowa mantra religii hindu.

Symbol Absolutu, Brahmana, Logosu, Słowa, Boga i wszelkich innych koncepcji Najwyższego, Boskiego Bytu.

Symbol religijności w ogóle.

Tak silnie naładowana energią duchową, że samo wypowiadanie jej wprowadza w stan pełnej koncentracji.

Jest dźwiękiem wibracji, z której powstał świat, a recytując ją uczestniczy się w akcie tworzenia.

Materia powstała z dźwięku, a ponieważ dźwięk — kosmiczna wibracja — był przed stworzeniem wszechświata, om jest więc najczystszym i najświętszym pierwotnym dźwiękiem.

W Upaniszadach om jest „dźwiękiem bezdźwięcznego absolutu”.

Piktogram om reprezentuje absolutną istotę boskich zasad opartych na liczbie trzy, gdzie kropka bindi jest manifestacją brahmana, który przenika i spaja trimurti, boską Trójpostaciowość.

Dla buddystów jest głównym motywem wielu modlitw, a Om mani padme hum jest dla nich mantrą najważniejszą.

Om = Najwyższa Rzeczywistość, mani = klejnot, diament, padme = lotos, hum = materialna postać umysłu Buddy. Mantra jest wezwaniem pomocy, wołaniem o przywrócenie pierwotnego, nieskazitelnego stanu świata, przywołaniem Najwyższej Siły, która na nowo ustanawia stan pierwotny.

Lotos oznacza tu narządy płciowe kobiety, głębię bogini dającej życie światu; energie przyjmujące, twórcze i rozprzestrzeniające się; duchowy wgląd w występowanie i znikanie zjawisk, przechodzenie z niewidzialnego do widzialnego, przekraczanie granic; świat widzialny jest „królestwem lotosu”.

Klejnot to moc męska, męska potencja, skupiona energia wadżry, błysk grzmotu, kropla zapładniającego nasienia.

Om jest jednym z dwóch najważniejszych piktogramów hinduskich, drugim — swastyka.

Piktogram om jest ikoną religii w ogóle, symbolem różnorodnych poszukiwań duchowych, a niezależnie od wybranej drogi, oznacza często zjednoczenie wszystkich wyznań.

zobacz także: