mantra

formuła, słowo
od czasownika sanskr. man = myśleć

Święta sylaba zawierająca kosmiczną moc, śiakti.

Sylaba melodyjnie dźwięczna (nie musi posiadać treści), którą umysł automatyczny (manas) powtarza mechanicznie.

Ukołysany przez mantrę umysł zakorzenia się w niej, zawiesza i uspokaja (na co dzień nasz umysł jest rozwibrowany, myśli rozbiegają się chaotycznie). Wchłania także jej energię.

Myśl jest prowadzona przez powtarzaną wielokrotnie formułę, którą „widzi się” jasno i wyraźnie (widzenie fokalne), własny umysł natomiast „widzi się” na obwodzie (widzenie peryferyjne).

Istnieją ogromne ilości formuł bardziej lub mniej sakralnych, mistrz duchowy może utworzyć dla swojego ucznia specjalną kompozycję znaczeniowo-dźwiękową, której brzmienie i znaczenie musi zostać zachowane w tajemnicy (ochrona energii).

Są mantry ogólnie znane i powtarzane — najważniejszą jest buddyjska Om mani padme hum

Hinduskie mantrowanie w obrzędach ku czci boga Kriszny — to Hare Kriszna Hare Kriszna Kriszna Kriszna Hare Hare.

Ku czci boga RamySita Ram Sita Ram Sita Sita Sita Ram.

Nad rzeką Gangą śpiewa się Hare Ganga Hare Ganga Ganga Ganga Hare Hare.

zobacz także: