lila

gra, igraszka, igranie, zabawa

Dla bogów tworzenie świata jest czymś na kształt zabawy, igraszki, zwodniczego tańca.

Bogowie igrają z nami po wieczność i tkają coraz gęstszą zasłonę maji.

Boska gra polega na tworzeniu iluzorycznej rzeczywistości, która bawi się z nami w chowanego, igra naszym losem, podsuwa nieprawdziwą ocenę sytuacji, żartuje, wymiguje się i stwarza świat pozorów, a trwa wiecznie. Gra bogów, poprzez którą ukazują oni nietrwałą, zmienną rzeczywistość, przez człowieka braną za prawdę, lecz jest to tylko złudzenie.

Ów taniec bogów jest w istocie miłosnym uściskiem, w którym pozostają zespoleni boscy małżonkowie, tworząc i wprawiając w ruch następne stworzenia, a z nim ziemię i nas. Gdy rozłączą się, materialny świat ulega dezintegracji, rzeczy bowiem trwają dopóty, dopóki bogowie przyciągają się wzajemnie w parach. Istnienie możliwe jest tylko wtedy, gdy istnieje zespolenie, miłość. Rozdzielenie spowoduje, że świat rozpadnie się w pył.

Kriszna i Radha, Wisznu i Lakszmi, Śiwa i Parwati są współtwórcami wszechświata i gwarantem jego trwania.

zobacz także: