Pieśń na cześć Buddy

Ukłon powitania

Uczcijmy Buddę, który jest Oświecony
i który wskazuje nam Drogę.
Uczcijmy Dharmę, naukę Buddy,
która wyprowadza nas z ciemności ku Światłu.
Uczcijmy Sanghę, bractwo uczniów Buddy,
które udziela natchnienia i wsparcia.

Ukłon do Trzech Klejnotów

Uczcijmy Buddę i podążajmy za nim.
Budda urodził się i my zrodzeni jesteśmy.
Co Budda przezwyciężył i my zwyciężyć możemy.
Co Budda osiągnął i my osiągnąć możemy.

Uczcijmy Dharmę i podążajmy za nią
ciałem, mową i umysłem aż do spełnienia.
Pragnąc uczyć się Drogi, ćwiczymy się w niej,
i tak — krok po kroku — stajemy się Prawdą.

Uczcijmy Sanghę i podążajmy za nią:
we wspólnocie z tymi, którzy kroczą Drogą
czyniąc, każdy z osobna, obietnicę wytrwania.
I tak — zataczając kręgi — wzrasta Sangha.

Dary dla Buddy

Składajmy dziękczynne kwiaty dla Buddy:
kwiaty dziś żywe, pachnące i strojne,
jutro — uschnięte, zmarniałe, niczyje.
Tak i ciała nasze przeminą jak te kwiaty.

Składajmy dziękczynne świece dla Buddy:
temu, który jest światłem ofiarujemy światło.
Jesteśmy jasnym promieniem jego światłości,
i tak blask Oświecenia rozświetla nam serca.

Składajmy wonne kadzidła dla Buddy:
woń tych kadzideł napełnia przestrzenie.
Tak i dobre życie, powabu pełne,
Rozwiewa przed siebie i w świat swą powinność.

The Treefold Puja, pieśń lub modlitwa do Buddy, jest śpiewana przez członków ruchu buddyjskiego Western Buddhist Order (WBO) założonego przez Sangharakszitę, wybitnego znawcę tradycji buddyjskiej, którego Wprowadzenie do buddyzmu ukazało się nakładem Wydawnictwa A. Przełożyliśmy tę pieśń z angielskiego razem z Amarasiddhi, świeckim mnichem zakonu WBO, nauczającym medytacji metta bhavana.


wydawnictwo A