o świetle

Był sobie ojciec, który miał trzech synów. Razu pewnego chciał sprawdzić, który z nich jest najbardziej zaradny, by temu przekazać schedę rodzinną. Dał więc każdemu po sto rupii i polecił sprowadzić taki towar, którym wypełniłby się cały sklep.

Pierwszy syn zakupił bawełnę, drugi zaś — siano, ale ojciec nie był zadowolony. Trzeci natomiast za pół rupii kupił miseczkę, za drugie pół rupii — oliwy i wystarał się o kawałek sznurka. Gdy ojciec otworzył drzwi i zobaczył cały sklep wypełniony światłem małej lampki, rzekł do syna: „To ty będziesz po mnie dziedziczył”.