daty

Rzymianie myślą kategoriami historycznymi, Indusi — legendarnymi. Rzymianie myślą kategoriami narodowymi, Indusi zaś — kosmicznymi. Georges Dumezil, historyk religii

Według starożytnych tekstów hinduskich jesteśmy siódmą ludzkością żyjącą na Ziemi, po nas przyjdą kolejne. Każda ludzkość ma zawarty w sobie czynnik destrukcji. Obecnie żyjemy w epoce Kali Yuga, czarnym wieku, którego świt nastał w 3606 roku p.n.e., a zmierzch przypada na rok 2442 n.e. W różnych źródłach występują znaczne różnice w datacji poszczególnych okresów i zdarzeń — cytowane daty są więc tylko przybliżone.

Podział na zdarzenia przed naszą erą i zdarzenia naszej ery jest bezzasadny, gdyż indyjska mentalność i pamięć zbiorowa zachowały ciągłość czasową własnej cywilizacji.

400 do 200 tysięcy lat temu występują pierwsze oznaki życia ludzkiego nad wielkimi rzekami Indii.

10 000 lat temu mówiono językami drawidyjskimi nad rzeką Indus.

3500 p.n.e początki cywilizacji Doliny Indusu
2600-1800 p.n.e rozwój cywilizacji Doliny Indusu, zwanej też harappejską, z 70 wielkimi państwami-miastami, w tym Harappą, Mohendżo Daro i portem Lothal
od 1700 p.n.e. pierwsi Arjowie przekraczają rzekę Indus i podążają w kierunku Indii wschodnich
od 1500 p.n.e. kolejne plemiona Arjów brutalnie wkraczają na rydwanach i triumfalnie nadal prą na wschód
1600-600 p.n.e. okres wedyjski, którego najwyższym osiągnięciem było spisanie Wed (w języku wedyjskim)
około 900 p.n.e. rozegrała się wielka bitwa Bharatów, opisana w eposie Mahabharata
1100-600 p.n.e. cywilizacja Doabu rozciąga się od Pendżabu po Bihar, powstają miasta Indraprasztha i Benares
700-500 p.n.e. tworzenie się królestw Kosala, Magadha, Watsa i Awanti, dwa stulecia wpływów perskich (20-ta satrapia)
587 do Kerali przybywają „Czarni” Żydzi, potomkowie niewolników z Babilonu
563-483 p.n.e. żyje Siddhartha Gautama (rówieśnik Pitagorasa, Heraklita i Mahawiry), późniejszy Budda
560-480 p.n.e. kodyfikacja 14 upaniszad wedyjskich
329-328 p.n.e. Aleksander Wielki po podboju imperium perskiego przybywa nad Indus mając pod swą komendą 25-30 tysięcy ludzi, zdobywa Baktrię i tworzy trzy nowe satrapie, ale wycofuje się do Macedonii, gdzie umiera w 323; w parę lat po przetoczeniu się Greków nie zostaje po nich żaden ślad, ale fakt pozostaje faktem, że pierwszymi najeźdźcami z zewnątrz byli właśnie oni
322 p.n.e. na tronie Magadhy zasiada król Czandragupta z dynastii Maurjów, pierwszy wielki król Indii
317 p.n.e. ostatni z wodzów macedońskich opuszcza Indie
313 p.n.e. powstaje imperium Maurjów
269-232 p.n.e. panuje cesarz Asioka, jeden z największych władców Indii
w II wieku p.n.e. Baktrię zajmują Partowie, a później Scytowie (Siakowie), którzy dochodzą aż do Mathury
52 niewierny Tomasz, apostoł, przybywa do Muziris na Wybrzeże Koromandel; 20 lat później zostaje zamordowany w okolicach Madrasu
135 po zniszczeniu Jerozolimy przybywają do Kerali Żydzi „Biali”
150 Rudradaman, satrapa indoscytyjski, pozostawia po sobie najstarszą zachowaną inskrypcję zredagowaną w poprawnym sanskrycie
?-162 Kaniszka, władca kuszański z Gandhary, podbija środkową dolinę rzeki Gangi ; prawdopodobnie za jego czasów przedstawiono po raz pierwszy Buddę w postaci ludzkiej i ustalono kanon buddyjski, który został wyryty na miedzianych tabliczkach i zdeponowany w klasztorze Kundalawana w Kaszmirze; stolicą państwa Kuszanów była Takszasila, a inne wielkie ośrodki to Peszawar i Mathura
180 Pantajmos z Aleksandrii znajduje w Kerali, podczas wyprawy misyjnej, aramejską kopię Ewangelii Mateusza
240-540 w dolinie rzeki Gangi nastaje złoty wiek Guptów — jest to okres klasyczny cywilizacji hindu
345 pierwsi chrześcijanie syryjscy docierają drogą morską do Indii południowych
III-VII wiek w tamilskim Maduraj powstają trzy akademie poezji, Sangam, z których przetrwało dwa tysiące poematów — jest to najobszerniejsza literatura tego czasu na świecie
do 388 na północy panuje siakijska dynastia zachodnich satrapów, z której następnie powstaje Radżputana i Sind
300-888 na południu panują Pallawowie , którzy utworzyli państwo Madras
606-647 w północnych Indiach panuje Harszawardhan , wielki władca, który w 643 zwołuje do Prayagu (dziś Allahabad) przedstawicieli wszystkich indyjskich religii dla ustalenia zasad tolerancji religijnej; jego panowanie przypada na koniec okresu wielkich hinduskich królestw w północnych Indiach
od 632 arabscy kupcy osiedlają się na Wybrzeżu Malabarskim i prowadzą ożywiony handel
do 712 Arabowie zdobywają Sind (dalej już nigdy nie poszli) — ekspansja kupiecka Arabów w kierunku Azji południowo-wschodniej trwa do X wieku, lecz nigdzie nie udaje im się utworzyć trwałych państwowości
771 hinduski podróżnik przedstawia w Bagdadzie traktat o astronomii, Siddhanta , przetłumaczony przez al-Fazariego, oraz traktat o matematyce i zapoznaje Arabów z cyframi hinduskimi; utworzony przez Hindusów system dziesiętny i liczba zero trafia na Bliski Wschód w IX wieku
985-1044 potęga imperium starożytnej dynastii Czolów w Indiach południowych
od X wieku do 1347 w Karnatace panuje dynastia Hojsala z kwitnącymi ośrodkami w Halebid i Belur
1001 Mahmud z Ghazni wkracza po raz pierwszy do północnych Indii, a jego muzułmańscy Afganowie rujnują w kolejnych 17 wyprawach bogactwo Niziny Hindustańskiej
1192 Afganowie pokonują ostatniego hinduskiego władcę Delhi
1196 Afganowie niszczą buddyjski uniwersytet w Nalanda wyznaczając tym samym koniec buddyzmu w północnych Indiach
1210 utworzenie Sułtanatu Delhijskiego
1320 panuje dynastia Tughlaków, założona przez syna tureckiego niewolnika służącego w armii sułtańskiej i Hinduski z plemienia Dżatów
1398-1399 Tamerlan (Timur Kulawy) złupia Delhi po zwycięstwie nad Muhammadem bin Tughlakiem
1451 afgańska dynastia Lodi przejmuje Delhi i niektóre tereny Sułtanatu Delhijskiego, głównie ośrodki handlowe Niziny Hindustańskiej, ale nie tworzy ona żadnej państwowości
1336-1565 w środkowych Indiach osiąga potęgę hinduskie królestwo Widżajanagaru
1498 Vasco da Gama przypływa w okolice Cochinu
1510 Portugalczycy przejmują Goa od Sułtanatu Bahmanidów
1526 Babur wkracza do Indii północnych i rozpoczyna się panowanie Wielkich Mogołów
1469-1538 żyje w Pendżabie Guru Nanak, założyciel sikhizmu
1542 na Goa przybywa Franciszek Ksawery
1619 cesarz Dżahangir podpisuje firman nadający angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej monopol na handel w całych Indiach (do 1707 roku Kompania rzeczywiście tylko handluje)
1647-1680 Śiwadżi Bhonsle buduje potęgę Marathów
1707 umiera Aurangzeb i kończy się panowanie Wielkich Mogołów nad Niziną Hindustańską, w Kaszmirze, Pendżabie, Bengalu, Radżastanie i Gudżaracie
1713 utworzenie państwa Hajdarabad, pod zarządem muzułmańskich Nizamów
1719 powstaje państwo Baroda, zarządzane przez Marathów, jedno z późniejszych filarów Radżu brytyjskiego
1727 fundacja Dżajpuru i odbudowa jednej z największych potęg radżpuckich
1730 powstaje Gwalior, bogate państwo Indii środkowych, zarządzane przez Marathów z klanu Scindia
1738 odbudowa Benaresu (Waranasi) i zrujnowanych przez Aurangzeba świątyń, powstają słynne ghaty i pałace władców, w 1780 Benaresu zagarnia Kompania Wschodnioindyjska
1799 rozgromienie wojsk Sułtana Tipu przez Wellingtona i przejęcie władzy nad państwem Majsur przez Anglików; dopiero w 1881 powrócili Wadijarowie, rodzimi władcy
1707-1773 grabieże domen indyjskich władców, prowadzone przez Robert Clive'a dla angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, bez kontroli jakiejkolwiek władzy centralnej
1765 zdobycie Bengalu przez wojska Robert Clive'a dające Anglikom pierwsze posiadłości ziemskie w Indiach
1773-1857 systematyczna eksploatacja Indii i zabór kolejnych indyjskich państw — Majsuru 1799, Sindu 1843, Pendżabu 1848 i Oudh 1856
1788 Delhi przechodzi na własność Marathów
1803 ostateczne rozgromienie potęgi Marathów przez Kompanię Wschodnioindyjską
1835 język angielski staje się urzędowym językiem Indii
1853 budowa pierwszej linii kolejowej w Indiach, na trasie Bombaj-Kalkuta
1857 powstanie sipajów i włączenie Indii do korony brytyjskiej
1858 rozwiązanie Kompanii Wschodnioindyjskiej
1876 premier rządu brytyjskiego, Benjamin Disraeli, wręcza królowej Wiktorii koronę cesarzowej Indii
1911 Delhi zostaje stolicą Radżu brytyjskiego
1947, 15 sierpnia pierwszy dzień niepodległości Indii i Podział — powstaje Pakistan i Pakistan Wschodni
1948 ginie Mahatma Gandhi , zastrzelony przez hinduskiego nacjonalistę
1947-1964 Jawaharlal Nehru sprawuje władzę pierwszego premiera Indii
1965 wojna indyjsko-pakistańska
1966-1977 premierem Indii jest córka Nehru, Indira Gandhi
1971 w wyniku indyjskiej akcji militarnej powstaje Bangladesz (dawny Pakistan Wschodni )
1974 pierwsza próba nuklearna na pustyni Thar na granicy z Pakistanem
1980-1984 powrót do władzy Indiry Gandhi
1984 zbezczeszczenie świątyni Sikhów w Amritsarze i zamach na Indirę Gandhi
1987 rozgromienie Tamilskich Tygrysów na Sri Lance
1991 Radżiw Gandhi ginie zamordowany przez Tamilskie Tygrysy (bomba została ukryta w girlandzie kwiatów)
1999 Indie ogłaszają posiadanie broni jądrowej (o jeden dzień później niż ogłosił ten fakt Pakistan)