Dwarka, miasto Kriszny

dwar = brama
ka = najwyższy bóg, Brahma

Dwa święte miasta związane z mitologią Kriszny to: Mathura, gdzie urodził się i Dwarka, gdzie panował jako władca sprawiedliwy.

Mahabharata opisuje, że Kriszna założył miasto na dwunastu połaciach lądu wydartych morzu. Kriszna podziwiał bogactwo swego miasta - sady, ogrody kwiatowe, przepiękne jeziora pełne łabędzi, gęsto porośnięte czerwonymi i błękitnymi kwiatami lotosu. Złote bramy wysadzane kamieniami zdobiły skrzyżowania dróg, wzdłuż których ustawione były białe budynki. Przed drzwiami stały złote naczynia z wodą, kosze z owocami, trzcina cukrowa, dzbany z mlekiem i inne pomyślne rzeczy. Z każdego domu dochodził zapach kadzideł i płonęły setki tysięcy świec.

Kriszna ostrzegał, że zostanie zalane: Mieszkańcy Dwaraki opuszczali miasto, płacząc głośno i wykrzykując imiona Kriszny, a woda morska zaczęła już wdzierać się na ulice miasta. Oglądając się za siebie, ludzie widzieli, jak fale pochłaniają fortecę otoczoną ze wszystkich stron morzem. [Mahabharata Krishna Dharmy, str.784, 805]

Dwarka była zasiedlona od co najmniej 2500 p.n.e. i była ważnym portem cywilizacji harappańskiej. Została zniszczona przez tsunami lub trzęsienie ziemi. Badania archeologiczne umiejscowiły na dnie morza resztki kamiennych struktur i falochronu oraz 120 kamiennych kotwic. Odkryto sześć wysoko rozwiniętych lokacji miejskich rozłożonych na wyspach, ze znakomitym systemem obronnym. Pozostałości świątyni poświęconej Wisznu sięgają IX wieku p.n.e.

Około VII wieku n.e. wzniesiono w miejscu archaicznych ruin świątynię Trilokasundara w stylu Chalukya, którą obróciło w perzynę w 1372 roku wojsko Mahmuda Szacha Bigarha. Obecna świątynia była wznoszona przez XV i XVI wiek. Ghaty nad rzeką Gomti, służące rytualnym ablucjom, są także od wieków świętym miejscem religii hindu.