cztery lwy Indii

Godłem Indii są cztery lwy z kapitelu kolumny cesarza Asioki z III wieku p.n.e. Oryginał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Sarnath koło Waranasi, obok ruin klasztorów odsłoniętych w 1836 roku. Potwierdziły one istnienie silnego ośrodka buddyjskiego założonego przez Asiokę, którego rozkwit przypadł na V-VI wiek naszej ery. Jego słynne edykty, oficjalne sformułowania zasad polityki dla urzędników i obywateli państwa, były wyryte na granitowych kolumnach indyjskim pismem brahmi. Od tego najstarszego pisma wywodzą się wszystkie obecnie używane alfabety indyjskie, a także alfabet tybetański.

Imperium Asioki (273 - 232 p.n.e.) było pierwszym państwem indyjskim obejmującym niemal cały subkontynent: Dolinę Gangi i Dolinę Indusu aż po dzisiejszy Afganistan, a na południu aż po tereny Czolów (bez dzisiejszego Tamil Nadu i Kerali). Po podbiciu państwa Kalinga (dzisiejsza Orisa), Asioka zamknął się w odosobnieniu i przeżył głęboką przemianę wewnętrzną. Wprowadził w życie nauki Buddy: stał się obrońcą dharmy, odnowił zasadę ahinsy, zabronił zabijania zwierząt, popierał dietę wegetariańską, nakłaniał do dyscypliny duchowej, dbał o najbiedniejszych i pokrzywdzonych przez los zakładając szpitale i ochronki. Był opiekunem wszystkich religii.

Kolumna z Sarnath jest jedną z czternastu zachowanych na terenie Indii. Monolitowy trzon kamienny był zwieńczony kapitelem w kształcie kwiatu lotosu, w który wkomponowano cztery heraldyczne lwy. Wsparte na Kole Dharmy, odwrócone torsem w cztery strony świata, symbolizują cztery szlachetne prawdy Buddy. Na Kole Dharmy wyobrażono płaskorzeźby największych zwierząt Indii: słonia (wschód), konia (południe), byka (zachód) i lwa (północ). Pomiędzy płaskorzeźbami zwierząt widnieją czakry, symbol obrotu Koła Praw. Napis Satyam evam jayate znaczy Prawda zawsze zwycięża. Już w 1905 roku Hindusi wybrali te lwy na godło przyszłego, niepodległego państwa.